Star Wars ve Siyaset

Siyasetle ilgili bazı sorunlara dikkat çekecek şekilde yerleştirilen Palpatine adlı karakterin siyasi serüveni ve izlediği taktikleri incelediğimizde belki günümüz siyasetiyle bağlantılar bulmamız mümkün olabilir.

Kapitalist Ekonominin Temelleri

1- İki sınıflı toplum yapısı: Toplumun bir grubunun sağlam ve güçlü bir mülkiyet hakkı vardır. Bu grup üretim mallarına (sermayeye) sahiptir. Sahip oldukları büyük sermayeyle mümkün olan en verimli (kaynakların en israfsız şekilde kullanıldığı) üretimi gerçekleştirirler. Toplumun diğer grubu ise tek sermayesi iş gücü olan ve bu iş gücünü satıp karşılığında maaş alanlardır. (Bu iş gücü…

Özgür Düşünme

Özgür düşünmenin üç temel ayağı vardır: akıl, mantık, deney. Karşı çıktığı üç temel yaklaşım vardır: otorite, gelenek, dogmalar.

Gerçeği Anlama

Gerçekleştirilebilecek idealler vardır. Bunları gerçekleştirme amacına hedef denir. Hedefe giden gerçekçi uğraş da plandır.

İdeali Anlama

İdealler, hayatımızı inşa etmemiz ve bir dünya bakışı geliştirmemiz için gereklidir.

Üretken Çalışma

“Üretken Çalışma” toplumunu ileriye taşımak için her ferdin amacı olmalıdır. Peki nasıl?

Yorum Yapma

Gerçek yorum, bir durum açıklamasıdır. Ölçülebilir, doğru ya da yanlış olduğu söylenebilir.

Dünyayı Tanıma

Kendi kimliğini geliştiren, çevresini tanıyan, dünyayı takip eden biri olgun düşünmeye başlar.

Bilimsel Düşünme

Bilimsel düşünmeliyiz. Çünkü her gün bize yığınla bilgi sunuluyor. Doğru bilgileri seçmeliyiz.

“Deneme” nedir?

Deneme, verilen bir konunun yazarın bakış açısına göre tartışmasını yansıttığı bir yapıttır.