Planlı Olmak

Planlı olmak devamlı öğütlenen ama bir türlü başarılamayan bir şeydir. Ya da başarılamadığı zannedilen… Aslında kendinize bir çalışma planı yaptığınızda bu planı daha sonra tekrar güncelleyip yeni koşullara ve tecrübelere uygun hale getirmezseniz yaptığınız plana uyamazsınız ve planlı olmanın başarısızlıkla sonuçlandığını düşünürsünüz. Halbuki olması gereken bu değildir. İlk yaptığınız plan, mümkün olduğunca kendi hayatınızı olduğu…

Klasik Siyasi İdeolojiler

Liberalizm, Muhafazakârlık ve Sosyalizm en eski ideolojilerdir ve diğer ideolojileri anlamak için de temel olarak kullanılır. Bu ideolojiler, özellikle Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi gibi hem ekonomik açıdan hem de siyasi açıdan dünyayı ve toplumu çok hızlı bir şekilde dönüştüren olaylar sırasında köklenmişlerdir. Bu üç farklı ideolojinin de yeni oluşan toplum için birbiriyle çatışan farklı…

Rousseau’nun Dine Bakışı

Rousseau dini üçe ayırıyor: insanın dini, vatandaşın dini ve din adamının dini. Birincisi gereklilik, ikincisi hak, üçüncüsü ise zararlıdır.

Siyaset Bilimi Öğrencisi Ne Yapar?

Bu yazıyı Siyaset Bilimi (ve Uluslararası İlişkiler) bölümünü merak eden ya da okumayı düşünenlere rehber olabilmesi umuduyla yazıyorum. Bir Siyaset Bilimi öğrencisi olarak nasıl bir eğitim aldığım ve yolumu nasıl çizdiğimi anlatmaya çalışacağım.

Cahilliğe Övgü (!)

Şehirlerin ve kırsal alanların kendi aralarında seçkinci bir göç sağlaması ve dengeli bir toplum oluşturması gerekir. Hem eğitim gören insan gerçek bir eğitim görmüş olur hem de üretime katılan insan kendi işinin farkında olur.

Star Wars ve Siyaset

Siyasetle ilgili bazı sorunlara dikkat çekecek şekilde yerleştirilen Palpatine adlı karakterin siyasi serüveni ve izlediği taktikleri incelediğimizde belki günümüz siyasetiyle bağlantılar bulmamız mümkün olabilir.

Kapitalist Ekonominin Temelleri

1- İki sınıflı toplum yapısı: Toplumun bir grubunun sağlam ve güçlü bir mülkiyet hakkı vardır. Bu grup üretim mallarına (sermayeye) sahiptir. Sahip oldukları büyük sermayeyle mümkün olan en verimli (kaynakların en israfsız şekilde kullanıldığı) üretimi gerçekleştirirler. Toplumun diğer grubu ise tek sermayesi iş gücü olan ve bu iş gücünü satıp karşılığında maaş alanlardır. (Bu iş gücü…

Özgür Düşünme

Özgür düşünmenin üç temel ayağı vardır: akıl, mantık, deney. Karşı çıktığı üç temel yaklaşım vardır: otorite, gelenek, dogmalar.

Gerçeği Anlama

Gerçekleştirilebilecek idealler vardır. Bunları gerçekleştirme amacına hedef denir. Hedefe giden gerçekçi uğraş da plandır.